ข่าวกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 25๖1 ที่ ห้องประชุมโรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จ.จันทบุรี นางเกศรินทร์ ไทยศรีวงค์ รองน...

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย สสจ.จันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 25๖1 นางเกศรินทร์ ไทยศรีวงค์ รองนพ.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานจุดธูปเทีย...

รองนพ.สสจ.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางเกศรินทร์ ไทยศรีวงค์ รองนพ.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกร...

การอบรมผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสาธารณสุข(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ห้องประชุม 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นพ.สาธ...