ข่าวกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]

รายการ CTV TALK ตอน เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

เมื่อเวลา 11.00น. วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี,...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่6

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการ...

ประชุมเตรียมการจัด งานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ปี 2561

รองนพ.สสจ.จันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ปี 2561...

นพ.สสจ.จันทบุรี ประธานการปฐมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ ห้องประชุมพลอยจันท์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภร...