ข่าวกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายบุญช่ว...

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ บริเวณลานหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกิตติ กิตติเวช,นางประภ...

๒๙ ตุลาคม วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 นางประภา วัฒนะชีพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยบุคคลากรในสัง...