ข่าวกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]

TO BE NUMBER ONE Dancercise Thailand Championship 2018

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นางเกศรินทร์ ไทยศรีวงค์ รองนพ.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ เดินทางมา...

นพ.สสจ.จันท์ ร่วมงานทำบุญปีใหม่ธนาคารเลือด รพ.พระปกเกล้า

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ โรงจอดรถรับบริจาคโลหิต ประตู5 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี นพ.อภิรักษ...

รองนพ.สสจ.จันท์ ร่วมประชุมสัมมนาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางเกศรินทร์ ไทยศรีวงค์ รองนพ.สาธารณสุขจังห...

อบรมการปฏิบัติการการจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพ นพ.วรา เศลวัตนะกุล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ เขตสุขภ...