ข่าวกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]

จันทบุรี จัดสัมมนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด...

มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เด็กจันท์เกิดและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ห้องจุลมณี 1 โรงแรมเค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ชิตานนท์ รอ...

ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี นายแพทย์อภิรักษ์ พิ...

นพ.สสจ.จันท์ ให้สัมภาษณ์สื่อในการรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วย

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สา...