สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

 

   : หน้าแรก

 

 

 

คัดกรองตาต้อกระจกเชิงรุก และผ่าตัดลอกต้อกระจกเคลื่อนที่

         
     
         
        ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิชิต ชาตไพสิฐ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลอกต้อกระจกเคลื่อนที่  ในวาระมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ วัดศรีเมือง อ.ท่าใหม่โดยส.ส.ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา    ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นำโดยนายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ ,คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  ทีมงานบุคลากรของโรงพยาบาลสองพี่น้อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าใหม่,นายายอาม,แก่งหางแมว โรงพยาบาลพระปกเกล้า และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โดยทำการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเพื่อระบุผู้ได้รับการผ่าตัดลอกต้อกระจก  ในงานนี้มีการจัดมหกรรมสุขภาพ ได้แก่ การตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด สาธิตการล้างผักที่ถูกวิธี พร้อมด้วยจำหน่ายผักปลอดสารพิษ เพื่อบริการผู้มารับการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกและประชาชนทั่วไปด้วย  
     
         
           มีผู้มารับบริการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก จำนวนทั้งสิ้น 444 ราย ได้รับการวินิจฉัยผ่าตัดลอกต้อกระจก จำนวน 156 ราย ดำเนินการผ่าตัดในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาบาลสองพี่น้อง  มีผู้มาลงทะเบียนผ่าตัด จำนวน 132  ราย  เข้ารับการผ่าตัดลอกต้อกระจกได้ 122 ราย  (ไม่สามารถเข้าผ่าตัดได้เนื่องจากมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง จำนวน 7 ราย  ส่งต่อยังโรงพยาบาลพระปกเกล้า 3 ราย)     
         
     
         
     
         
   

 
         
           ต้อกระจก เป็นภาวะที่แก้วตาหรือเลนส์ตา(lens) ภายในลูกตามีลักษณะขุ่นขาวขึ้น จากปกติที่มีลักษณะโปร่งใสเหมือนกระจก  เมื่อแก้วตาขุ่นขาวก็จะมีลักษณะทึบแสง ไม่ยอมให้แสงผ่านเข้าสู่ลูกตาไปรวมตัวที่จอตา ทำให้เกิดอาการตาฝ้าฟางหรือมืดมัว  สาเหตุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) เกิดจากภาวะเสื่อมตามวัย คนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เรียกว่า ต้อกระจกในคนสูงอายุ (senile cataract) ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆได้แก่  โรคเบาหวาน  ประวัติครอบครัวเป็นต้อกระจก  เคยได้รับอุบัติเหตุที่ตา   การใช้ยาบางชนิดเช่น ยา steroid  ติดสุรา  เจอแสงแดดมาก สูบบุหรี่ อาการผู้ป่วยจะรู้สึกว่า ตาค่อย ๆ มัวลงเรื่อย ๆ ทีละน้อย  อาการตามัวจะเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ กินเวลาเป็นแรมเดือนแรมปี    จนในที่สุดเมื่อแก้วตาขุ่นขาวจนหมด(เรียกว่า ต้อสุก) ก็จะมองไม่เห็น สำหรับต้อกระจกในคนสูงอายุ มักจะเป็นที่ตาทั้งสองข้าง แต่จะสุกไม่พร้อมกัน รักษาโดยการผ่าตัดเอาเลนส์ที่ขุ่นมัวออก  ป้องกันได้โดย งดสูบบุหรี่  หลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์  
 

ข้อมูล….นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

                                                                 นางประภา  วัฒนชีพ หัวหน้างานควบคุมโรค

                                                                             นายสมชาย   กิจสุวรรณรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าใหม่

                                                                                   นางมยุรี  วรคนอง    หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสองพี่น้อง

 
 
 
 
B a n & D e s i g n, FREE web templates  


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี